Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Natur­reservatet Kråketorps­skogen

Natur­reservatet Kråketorps­skogen är ett våtmarks­område runt Skog­gölen och anslutande kant­zon av barr­bland­skog. Reservatet ansluter till ett större reservat med samma namn i Kronobergs län.

Bilden är inte från Kråketorpsskogen.

Genom våtmarken rinner ett par bäckar. I den västra delen finns några myrholmar med orörd barrskog och här håller tallsumpskog på att breda ut sig över torvmarken.

I våtmarken trivs fåglar som enkelbeckasin, grönbena och trana. Våtmarken med kantzoner är också viktig för orre och tjäder. Den stora mängden död ved gör att det blir gott om vedlevande insekter som i sin tur gör att hackspettar som spillkråka, gröngöling och större hackspett hittar mat.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr  #naturreservat  

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

6RF3+WM

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen