Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Natur­reservatet Linneåns mader

Linneåns mader ligger beläget i Vetlanda kommun 2,5 kilometer sydväst om Fröderyds kyrka. Natur­reservatet är knappt 35 hektar stort och utgörs av våtmark på bägge sidor om vatten­draget Linneån, samt en fast­marks­holme med gammal och skydds­värd barr­bland­skog.

Våtmarkens stora värden är de kärrytor som omger mossen. De öppna kärren är mycket rika tack vare områdets kalkhaltiga berggrund och en rik flora har utvecklats.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr  #naturreservat  

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

7RXQ+7H

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen