Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Natur­reservatet Tjusthult

I natur­reservatet Tjusthult kan du vandra omkring bland ståtliga gamla tallar på bergiga marker, eller gå ned till mossen och bekanta dig med den insekts­ätande växten sileshår.

Bilden är inte från Tjusthults naturreservat.

I södra delen av naturreservatet Tjusthult ligger Marsprången, en bergig höjd med hällmarkstallskog. Skogen är naturskogs­liknande med 250 till 300 år gamla tallar.

I den lägre, norra delen av reservatet ligger en glest tallbevuxen mosse. Den underliggande marken i området är formad av inlandsisens avsmältning och mossen bryts därför av flera höga fastmarksholmar uppbyggda av istidens grusavlagringar. Inom reservatsområdet finns flera spelplatser för tjäder och häckningsplatser för orre. I myrområdet finns även pärluggla och sparvuggla.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

F954+35

Vrånghult

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen