Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Njut av vackra parker i stadsmiljö

Vetlanda har en grön och inbjudande stadsmiljö med många vackra parker, grönområden och planteringar. Sommartid kan du njuta av fantasifulla och färgsprakande blomsterarrangemang.

Apoteksparken i centrala Vetlanda

Apoteksparken

Parken är Vetlandas enda riktiga "finpark" och fungerar som en liten prunkande oas inne i stadens centrum.

I parken ligger det gamla Apotekshuset som idag används av Konstföreningen. Här ligger även Vetlanda museum som tidigare var stadens tingshus samt en byggnad som fungerar som hantverksgård. I parken finns många gamla träd och flera stora blomster­planteringar. I områdets nordöstra hörn ligger en nyanlagd lekplats.

Parken har en lång historia och användes för längs sen som exercisfält, men 1852 byggdes ett apotekshus på tomten, därav namnet. Trädgårdsmästaren P. E. Petersson fick i uppdrag av apotekaren C. J Braag att planera och anlägga parken. Marken var sank och kallades "enebuskfällan" och det krävdes mängder av jord innan marken kunde planteras. Men efter mycket hårt arbete stod parken slutligen färdig år 1862. Parken bestod av grusade gångar, ståtliga träd, prydnadsbuskar, bersåer och lusthus. På 1920-talet köpte Vetlanda kommun parkområdet och trädgården blev då en offentlig park.

En minnessten från 1933 över Vetlanda skvadron och Östra härads kompani står placerad i sydvästra delen av parken. I parken står också en runsten som flyttats dit 1897 ifrån Oxbacken. 1951 ritade Gösta Reuterswärd förslaget till den dammanläggning som fortfarande pryder parken. Under 60-talet tillkom en rabatt mitt framför Apotekshuset med formen av Vetlandas stadsvapen. Denna rabatt togs bort år 2007 då framsidan fick ett nytt utseende.

Forngården

Denna park ligger längs bäckstråket inne i Vetlandas centrum. Vegetationen består främst av äldre tall och björk med pelarsalskaraktär.

Inne i Forngården är rumsligheten fin med omgivande högre vegetation och ett öppet mittparti. Forngården omgärdas av en fin gärdesgård. I södra delen av området ligger Fågeldammen dit många går för att mata änderna.

I sydvästra hörnet ligger en öppen gräsyta som kallas skolidrottsplatsen. Forngården används mycket vid olika arrangemang och fungerar som en slags mötesplats. Ett café och en minigolfbana finns som är öppna sommartid och en scen finns där det ibland är uppträdanden. Hembygdsföreningen Njudung har sin verksamhet kopplad till parken och har ett museum som är öppet på helgerna under sommaren.

Första festligheterna hölls på platsen redan 1911, men det var inte förrän 1936 som hembygdsföreningen fick platsen upplåten av Vetlanda stad. Samma år flyttades några äldre byggnader från Tjustkulle till Forngården och idag har stadens hembygdsförening många fina gamla byggnader här. Här finns bland annat ett nyuppfört skolmuseum som invigdes 1992. Huset byggdes med gammal timringsteknik och interiören är delvis hämtat från nerlagda skolor runt om i kommunen.

Kvarndammsparken

I denna park stannar Vetlandabäcken upp och bildar Kvarndammen innan den letar sig vidare genom staden.

Växtligheten runt dammarna består till största del av spridda dungar av äldre tall, klibbal och björk. Här finns också flera mindre öppna gräsytor. Topografin är svagt kuperad med böljande kullar. Vattnet och pelarsalsskogen bidrar till att ge en rofylld känsla. I områdets sydöstra del finns ett gammalt koloniområde.

Området används flitigt för promenader, utflykter eller picknick. Varje år tänds en majbrasa norr om den lilla dammen och mycket folk samlas på platsen. Fisket i dammen är öppet för allmänheten och Njudungsfiskarna har sin klubbstuga och fiskeverksamhet vid Kvarndammen. Öster om dammen ligger ett café som har öppet ibland under sommaren.

Det var vid Kvarndammen som Vetlanda kyrkby växte fram. Under 1850-talet etablerade sig flera hantverkare på platsen. Den stora dammen tillkom troligen under 1840-talet och den lilla var från början ett grustag. På 60- och 70-talet hade simsällskapet aktiviteter vid dammen och folk badade och bastade här. Idag är bryggorna borttagna och bara betonggrunden återstår av hopptornet.

Fram till 70-talet fanns det även en camping på området. Vid Kvarndammens norra hörn har under lång tid ett originellt träd ståtat. Egentligen bestod trädet av en tall och en gran som vuxit samman och formats på ett mycket speciellt sätt. 2005 föll tyvärr granen, men den mäktiga tallen finns fortfarande kvar och är naturskyddad.

Taggar

#natur 

Kontaktuppgifter

Vetlanda kommun
kommun@vetlanda.se
0383-971 00

Vetlanda, Storgatan 5B

meta fail

Vetlanda kommun

Storgatan 5B

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen