Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Sällevads­åns dalgång

Sällevadsån avvattnar sjön Flen och bildar efter någon kilo­meter söderut gräns mellan Kalmar och Jönköpings län. Ån breder på några ställen ut sig till blötare sumpskogs­områden med stora mängder döda träd och hög­stubbar.

Bilden är inte från Sällevadsåns dalgång

Skogen utmed ån är naturskogsartad, men i gamla stubbar finns brandspår och huggmärken. På flera ställen ligger döda träd över ån, och här och var finns små trädbevuxna öar. Dalsluttningarna utmed åns östsida från Åbro och en halv kilometer norrut är bevuxna med granskog och hasselbuskar. I det örtrika fältskiktet finns underviol, dvärghäxört, trolldruva, skogsvicker och ängsvaxskivlingar.

Sällevadsån hyser ett av södra Sveriges rikaste bestånd av flodpärlmussla. Det finns musslor utmed hela sträckan mellan Flen och Emån.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats..

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

CJR4+2J

Hultsfred

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen