Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Sevärda träd i Vetlanda­­trakten

Sedan 2006 har läns­styrelsen i Jön­köpings län arbetat med att inventera skydds­värda träd. Av cirka 170 000 inven­terade träd har de valt att lyfta fram fyra träd i varje kommun.

En stor ek i Hjälmåkra utanför Vetlanda

Grova och gamla träd har fascinerat människan länge. De är samtidigt en viktig livsmiljö för många olika arter. Träden har stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald och de är till stor nytta för att vi ska kunna nå flera miljökvalitetsmål.

  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap

Träden bidrar även till flera ekosystemtjänster, så som temperaturreglering, bullerminskning, kulturarv och hälsa.

Stort inventerings­arbete

En viktig del av arbetet med att bevara de skyddsvärda träden är att identifiera var i landskapet de finns. Länsstyrelsen har inventerat skyddsvärda träd i Jönköpings län sen år 2006. Inventeringen ingår i det nationella åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd som Naturvårdsverket har tagit fram. Till och med år 2018 är totalt cirka 170 000 träd inventerade i alla länets kommuner.

Grova träd i Vetlanda kommun

Här under kan du se några av de grövsta träden i Vetlanda kommun. Vill du åka ut och besöka träden finns koordinater angivet för varje träd, med en länk till rätt plats på Google maps.

Eken i Hjälmåkra

I Hjälmåkra står en stor ek med en omkrets på 960 centimeter. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6359134, E 496451 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eken i Farstorp

I Farstorp står en stor ek med en omkrets på 780 centimter. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6354679, E 518732 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eken i Drakulla

I Drakulla finns en stor ek som har 780 centimeter i omkrets. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6360081, E 502672 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eken i Trishult

I Trishult står en stor ek med en omkrets på 720 centimeter. Vill du besöka denna ek hittar du den på följande koordinater, N 6356336, E 493622 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taggar

#natur 

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen