Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Spännande historia vid vackert gravfält

Repperda järnåldersgravfält är ett av länets vackraste gravfält.

Runsten i Repperda, Vetlanda kommun

Ut med väg 142 ligger Vetlanda kommuns näst största gravfält. Idag finns 130 fornlämningar bestående av 30 högar, 60 rösen samt 40 stensättningar. På ett antal rösen har odlingssten påförts. Under järnåldern, den tid då gravfältet anlades var det troligtvis större. Under århundraden av odling har delar av anläggningen förstörts. På gravfältet står även en runsten med ett flätkors. Texten på stenen lyder som följer "Boe satte denna sten efter Torgör (sin) broder". Runstenens kristna kors står som kontrast mot det hedniska gravfältet och ger en inblick i den spännande och omvälvande tid som definierar 1000-talet i våra trakter.

Taggar

#historia 

Kontaktuppgifter

Vetlanda kommun
kommun@vetlanda.se
0383-971 00

Vetlanda, Repperda

meta fail

Vetlanda kommun

Repperda

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen