Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Sundsängens natur­reservat

Sundsängens naturreservat ligger på en udde ut i Skirösjön. Med en högsta punkt på 160 meter över havet sluttar marken svagt norrut ner mot sjön. Här finns flera ovanliga insektsarter och under våren bubblar skogen av småfåglarnas sång.

Bilden är inte från Sundsägens naturreservat.

Reservatet är en trädbeklädd betesmark med gamla grova ädellövträd, hasselbuskage och solbelysta, betade luckor. De gamla grova och även senvuxna ekarna och de solbelysta luckorna i skogen gör att många skalbaggsarter och kryptogamarter trivs.

Området har en del mer eller mindre synliga historiska spår från lång tid tillbaka. Det finns rester från en boplats, gravar i form av rösen, ca 100 röjningsrösen, stensatta terrasser, stensträngar och fossil åkermark från bronsåldern.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länssyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länssyrelsen i Jönköpings län

998G+XJ

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen