Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Ta en promenad i Stora & Lilla Fly naturreservat

Området består av en mosaik av skogar och myrar. De biologiska värdena består dels av den opåverkade, naturliga myrmiljön med bland annat orrspel och värdefull fågelfauna, dels av den naturskogsartade barrskogen med värdefull kryptogamflora.

I området finns två större gölar (Borgaregöl och Borgagöl) samt flera mindre gölar i Stora Flys mosseplan. Dessutom ingår Hulubäcken som avvattnar mossarna. Gölarna är naturliga och vattnet är brunfärgat av torven. Flera av gölarna omges av gungflyn. Kring gölarna växer bland annat sileshår.

Stora och Lilla Fly är två högmossar med intakt hydrologi. Stora Fly har ett öppet mosseplan medan Lilla Fly i stort sett helt är bevuxet med martallar. Fältskiktet domineras av tuvsäv men här förekommer även ljung, kråkris, rosling, sileshår, tuvull och vitag. På Stora Fly förekommer en variation mellan tuvor och höljor medan Lilla Fly är något torrare och har en mer enhetlig vegetation.

Läs mer om naturreservatet på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Taggar

#natur 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län
kommun@vetlanda.se
0383-971 00

Korsberga, Stora & Lilla Fly, Lemnhult

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

7636+35

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen