Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Ta en tur till Myresjö gamla kyrka

Myresjö gamla kyrka är en 1100-tals kyrka som blev ödekyrka i slutet av 1800-talet och fick förfalla sa att det till och med växte träd upp ur långhuset. Kyrkan renoverades på 1920-talet och används nu som församlingskyrka.

Myresjö gamla kyrka i Vetlanda kommun

Myresjö gamla kyrka är en karaktäristisk Njudungskyrka med långhus, kor och en halvrund absid. Målningarna i kyrkans kor antas härröra från 1200-talet. De föreställer bland annat Kristi intåg i Jerusalem. Dessa är bevarade tack vare att taket på kor och absid fanns kvar när resten av kyrkan stod som ruin. En runsten finns inmurad i väggen vid ingången och en runsten finns placerad inne i kyrkan.

Dopfunten härrör från den tid då kyrkan byggdes. Den är prydd med bland annat en drake, lejon och fabeldjur. Predikstolen är från mitten av 1600- talet. Klockstapeln uppfördes i samband med renoveringen av kyrkan på 1920- talet.

Det går att beställa guidningar av kyrkan.
Det finns även mobilguidning, ring 0382-575 899 och slå in 08 för Myresjö kyrka när rösten frågar efter numret. Informationen finns även vid kyrkan.

Taggar

#historia  #kyrkor 

Kontaktuppgifter

Vetlanda pastorat
lannaskede.forsamling@svenskakyrkan.se
0383-770 190

Myresjö, Myresjö centrum

meta fail

Vetlanda pastorat

Myresjö centrum

Myresjö

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen