Google Translate
Google Translate
vetlanda logotyp

Vinter­mossens

natur­reservat

Vintermossen är en nästan helt tallskogs­bevuxen högmosse omgiven av en unik, gammal och så gott som orörd barr­natur­skog.

En sjö i en skog

I området finns ett antal hotade och sällsynta kärlväxter, lavar, mossor och fåglar. Mossen omges av en mycket kuperad terräng som är rik på stora block. Det gör den svårframkomlig och ger en känsla av vildmark.

Skogen består främst av gran och vid hällmarker tall. De äldsta träden är en bit över 100 år. Skogen är olikåldrig och i stort sett orörd sedan 40-talet då en mindre gallring utfördes. Knärot är mycket vanlig på marken bland andra arter som mattlummer, spindelblomster, dunmossa och mörk husmossa.

Mer information på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Taggar

#kultur  #natur  #natur&äventyr 

Kontaktuppgifter

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Vetlanda,

meta fail

Länsstyrelsen i Jönköpings län

6WVH+2C

Vetlanda

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Gå till toppen