Bockaström

  • Naturreservat

Området Bocka­ström ligger ganska avskilt och är nästan helt orört av människan. Gammal skog, berg­hällar och vatten­drag bidrar till vildmarks­känslan.

En bäck

Reservatet unika miljö ger många ovanliga växter möjlighet att leva här. Bockaström ligger i det sydostligaste hörnet av Vetlanda kommun. Trakten är enslig med bara mindre vägar och lite bebyggelse. Reservatet är kuperat och genom området sträcker sig två höjdryggar. På vissa ställen finns berghällar och många stora stenblock.

Skogen består av barrskog, mest tall, förutom runt Gårdvedaån där skogen domineras av gran. Träden är gamla och grova, medelåldern är över 100 år (förutom på hygget) och vissa träd är till och med över 140 år. Växtligheten i Bockaström är mycket artrik. Här växer flera ovanliga lavar, till exempel talltagel, garnlav och havstulpanlav.

Läs mer om Bockaström i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.