Byestads gravfält

  • Kultur

I Byestad hittar du Smålands största gravfält med 325 fornlämningar.

Utmed den gamla landsvägen mellan Vetlanda och Oskarshamn ligger ett gravfält från forntiden. Det består av bland annat av 172 runda stensättningar, 144 högar, sex treuddar, två klumpstenar och en mycket ovanlig sexudd. Det finns även spår av en forntida väg.

Gravfältet har daterats till den yngre järnålder. Området har även fossil åkermark som röjnings­rösen och åkerterrasser.

En spännande resa tillbaka i tiden!