Fiska i våra sjöar och vattendrag

  • Aktivitet

I Vetlanda kommun finns det gott om fiskemöjligheter, vare sig du vill fiska i en sjö eller i Emån. Vi har många bra fiskevatten för både den vane och den ovane fiskaren.

En fiskare i en båt ute på en sjö, sett ovanifrån.

Här nedan har vi samlat en hel del matnyttig information om var du kan fiska i Vetlanda kommun, vilken typ av fiske du kan utöva, hur du köper fiskekort och mycket annat. Men vi vill också tipsa om en sida där du kan ta reda på allt du behöver inför en lyckad fisketur. Sportfiskarna har tillsammans med Kommunal utveckling Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Fiskevattenägarna och Smålands Turism tagit fram en sajt som heter hittafiske.se.

Besök Hitta fiske Länk till annan webbplats.

Våra fiskevårdsområden

Uppdaterat senast 22-06-08.

Fiskevatten: Delar av Solgenån och Emån, Brunnshultadammen och Aspödammen.

Fiskarter: Abborre, benlöja, braxen, färna, gädda, gös, lake, mört, ruda, sarv, sutare och öring.

Fiskekort: Säsong (Första maj till 31 oktober) 350 kronor, månad 150 kronor, vecka 100 kronor och dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel 50 kronor per dag (15 angeldon),
pimpel 50 kronor per dag.

Försäljare: Göte Flodin telefon 0383‑511 08, Lilla Götskögle Stugor Jakt och fiske telefon 070­‑147 02 81, Levanders Lanthandel telefon 0383‑520 61.

Båtuthyrning: Lilla Götskögle Stugor Jakt och fiske
telefon 070­‑147 02 81.

Övrigt: Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis. I nära anslutning till Brunnshultadammen och vid kraftverksdammen i Aspö finns platser som är åtkomliga med rullstol. Öring med bortklippt fettfena är utplanterad fisk och får behållas. Övrig öring skall släppas tillbaka. Minimimått på gös och öring är 40 centimeter.

Uppdaterat senast 22-06-08

Fiskevatten: Bodasjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, sik.

Fiskekort: År 150 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Tillåtet om is finns.

Försäljare: Kjell Isaksson telefon 070‑240 70 85, Daniel Bergman telefon 070‑559 90 12.

Övrigt: Fritt fiske för barn och ungdomar till och med en ålder av 15 år. Du måste ha med giltig legitimation.


Uppdaterat senast 22-06-08

Fiskevatten: Bokvarnasjön och Lillesjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös och mört.

Fiskekort: År 300 kronor, Säsong (Första maj till 31 oktober) 200 kronor, månad 75 kronor, dag 30 kronor.

Vinterfiske: Angel kostar 100 kronor för 15 angeldon.

Försäljare: Jan Hultinsson telefon 073‑644 27 00, Jörgen Kahn telefon 073‑815 38 56, Stefan Gren 070‑248 39 48.

Båtuthyrning: 60 kronor per dag. Annette och Ingvar Hultinsson telefon 076‑393 10 31, Jan Hultinsson telefon 073‑083 58 80, Jörgen Kahn telefon 073‑815 38 56.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Skärsjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört och sik.

Fiskekort: År 200 kronor, månad 100 kronor, dag 40 kronor.

Försäljare: Lisbeth Holmberg telefon 0383‑77 20 11, Patrik Frisk telefon 0383‑77 11 54.

Övrigt: Barn och ungdomar upp till 18 år fiskar gratis. Allt fiske förbjudet från femte till elfte augusti på grund av kräftfiske.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Ekenässjön.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda och mört.

Fiskekort: Säsong 200 kronor, säsong-pensionär 100 kronor, dag 50 kronor, Mörtstuga i Lillsjön 300 kronor.

Vinterfiske: Angel två kronor per angeldon, pimpel tio kronor.

Försäljare: Coop Ekenässjön telefon 0383‑300 24.

Övrigt: Barn och ungdomar under 16 år metar gratis från land. Brygga finns vid badplatsen, där man får fiska om ingen badar.

Uppdaterat 22-06-08

Fiskevatten: Flagen, Ryd och Ödshultasjön.

Fiskekort: År 250 kronor (400 kronor för familj), säsong (första maj till 31 oktober) 200 kronor (300 kronor för familj), dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel 5 kronor per angeldon, pimpel 50 kronor per dag.

Försäljare: Magnus Eriksson telefon 070‑569 80 21, Börje Claesson telefon 070‑549 80 94, Thomas Ericsson telefon 073‑049 61 96, Thomas Abrahamsson telefon 070‑545 21 68.

Övrigt: Inga stränder att fiska från.

Uppdaterat 22-06-08

Fiskevatten: Flen.

Fiskarter: Gädda, gös, abborre och braxen.

Fiskekort: År 300 kronor eller 400 kronor med gäst, vecka 100 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Samma priser som ovan.

Försäljare: Hans-Ola Andersson telefon 070‑320 74 86, Frendo Hultsfred telefon 0495‑100 98, Frendo Mariannelund 0496‑10 55 00.

Båtuthyrning: Pauliströms Sportfiskeklubb/G-O Andersson telefon 070‑633 03 50, Leif Larsson telefon 070‑683 32 95 eller 070‑629 43 91, Björn Karlborg telefon 070‑229 17 99.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08

Fiskevatten: Frissjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, sik, siklöja, lake och mört.

Fiskekort: År 300 kronor, vecka 100 kronor, dag 40 kronor.

Försäljare: Anita och Eino Truhponen telefon 0382‑220 83, Jörgen Karlsson telefon 0382‑220 97, Majny Johansson telefon 070‑751 75 61.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08

Fiskevatten: Föredasjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, braxen och sutare.

Fiskekort: År 600 kronor, vecka 300 kronor, dag 60 kronor.

Vinterfiske: Angel 50 kronor max 10 angel.

Försäljare: iFiske.se Länk till annan webbplats..

Båtuthyrning: 3 båtar, bokas på iFiske.se Länk till annan webbplats..

Övrigt: Barn 15 år eller yngre fiskar gratis i sällskap med vårdnadshavare/vuxen som innehar fiskekort.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Föredadammen.

Fiskarter: Öring, gädda och i mån av utsättning.

Fiskekort: Dag 100 kronor, vecka 300 kronor, år 600 kronor.

Vinterfiske: 25 december till 15 mars, i mån av is.

Försäljare: iFiske.se Länk till annan webbplats..

Övrigt: Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis i sällskap med vårdnadshavare/vuxen som innehar fiskekort. Max två laxartade fiskar per tillfälle, sedan gäller C&R.

Uppdaterat 23-02-27.

Fiskevatten: Grumlan och Emån uppströms till Norrsjön och nedströms till Mela kvarn.

Fiskarter: Abborre, brax, gädda, gös och mört.

Fiskekort: År 400 kronor, månad 250 kronor, vecka 150 kronor, dag 60 kronor, gästkort 100 kronor vid köp av årskort.

Vinterfiske: Pimpel och angel ingår vid köp av årskort.

Försäljare: Östanå Camping telefon 0383‑171 77, ifiske.se Länk till annan webbplats..

Båtuthyrning: Östanå Camping telefon 0383‑171 77, heldag för 300 kronor och halvdag för 200 kronor.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis. Brygga att fiska från finns vid badplatsen i Östanå samt vid båtbryggorna, dessa får dock inte användas för fiske under badtid. Fiskeförbud för kortfiske mellan den 2 augusti och den 16 augusti från klockan 19 till 06 på grund av kräftfiske. Förbud att ta upp gös som är mindre än 50 centimeter. Undvik att fiska gös mellan den 1 april och 31 maj, för att skydda gösen under lektiden.

Läs mer hos Grumlans FVO Länk till annan webbplats..

Uppdaterad 22-06-08.

Fiskevatten: Grytesjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, öring, braxen och sutare.

Fiskekort: År 200 kronor, vecka 100 kronor, dag 25 kronor.

Försäljare: Näshults Lanthandel telefon 0383‑810 07, Sören Klein telefon 0383‑811 36, Lars-Åke Sigfridsson telefon 070‑591 57 56.

Övrigt: Barn under 12 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Holmasjön.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, mört och sutare.

Fiskekort: Prisuppgifter saknas.

Vinterfiske: Prisuppgifter saknas.

Försäljare: Tomas Thylén telefon 070‑598 40 34, Peter Vernersson telefon 0472‑700 00, Sven Karlsson telefon 0495‑311 65 eller 0383‑840 38.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis. Gäst fiskar gratis från land.

Fiske längs den sträcka av Emån som går genom Illharjen är endast tillåtet för medlemmar i Vetlanda Sportfiskeklubb. Om du önskar få tillgång till fiske på sträckan kan du ansöka om medlemskap i föreningen.

Ansökan skickas via mejl till illharjen@gmail.com och ska innehålla namn, adress samt kontaktuppgifter. Ansökan ska vara inne senast den 15 mars årligen. Föreningen tillämpar ett kösystem för medlemskap och har som mest 110 medlemmar, vilket brukar innebära en väntetid på ett till två år.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Hjärtasjön, Sörasjön, Kolsjön, Kolgölen och Nässjagölen.

Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, mört, sarv och sutare.

Fiskekort: Säsong (15 maj till 15 oktober) 100 kronor, månad 50 kronor, dag 20 kronor.

Vinterfiske: Två kronor per angeldon, pimpel 20 kronor per dag.

Försäljare: Bengtssons Fiskebutik telefon 0383‑201 75, Alf Ekwall telefon 070‑572 69 15.

Övrigt: Gratis fiske till och med det år du fyller 15 år.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Emån, från träbron i Tälläng till Nyboholms bruk.

Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, Färna, mört med flera.

Fiskekort: År 250 kronor, månad 150 kronor, vecka 100 kronor, dag 50 kronor.

Försäljare: Affären i Kvillsfors telefon 079‑336 76 96, Leif Carlsson telefon 0383‑46 01 58.

Övrigt: Barn och ungdomar under 16 år fiskar gratis med handredskap i Tureforsdammen. Vid fisketävling kostar deltagande 25 kronor per person.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Lill-Nömmen.

Fiskarter: Abborre, gädda.

Fiskekort: År 600 kronor, vecka 300 kronor, dag 100 kronor.

Försäljare: All fiskekortsförsäljning sker via ifiske.se.

Båtuthyrning: Jakob Stark telefon 076‑194 47 12, Carl-David Hagerbonn telefon 076‑000 60 03.

Kanotuthyrning: Carl-David Hagerbonn telefon 076‑000 60 03.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Lillesjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, löja och lake.

Fiskekort: År 100 kronor, vecka 50 kronor.

Vinterfiske: Angelkort 50 kronor.

Försäljare: Yngve Axelsson telefon 070‑242 47 54, Sigurd Holst telefon 072‑334 74 44, Lena Fransson telefon 0474‑610 01, Åke Helgesson telefon 073‑073 02 46.

Övrigt: Barn och ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Lindåssjön.

Fiskarter: Abborre, gädda och mört.

Fiskekort: Säsong (första maj till 30 oktober) 300 kronor, vecka 100 kronor, dag 20 kronor.

Vinterfiske: Från 15 januari.

Försäljare: Sören Sahlin telefon 070‑204 20 83, Klas Dahlberg telefon 070‑282 81 43, Lars Hermansson telefon 0383‑980 55.

Övrigt: Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Emån från Västanå och Kroppån från Landsbro till Tjurken.

Fiskarter: Abborre, gädda, mört, braxen och ruda.

Fiskekort: Säsong (första mars till 30 oktober) 150 kronor, månad 100 kronor, vecka 50 kronor, dag 20 kronor.

Försäljare: Yngve Svensson telefon 0383‑620 78, Uno Jonasson telefon 0383‑912 10.

Övrigt: Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Nömmen.

Fiskarter: Abborre, gädda och gös.

Fiskekort: Säsong (första maj till 31 oktober) 1000 kronor, vecka 500 kronor, dag 125 kronor.

Försäljare: Barkös lanthandel telefon 0380‑910 67, Handlar’n Sandsjöfors telefon 0380‑37 51 05.

Båtuthyrning: Karl Berg telefon 076‑337 93 33, Sonja Fogelberg telefon 0380‑913 37.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Emån från Bruksgården till Tälläng.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, mört, ål med flera.

Fiskekort: År 250 kronor, månad 150 kronor, vecka 100 kronor, dag 50 kronor.

Försäljare: Guldvaskningen i Ädelfors telefon 0383‑46 00 00, Mikael Granlund telefon 0383‑46 00 29, Leif Karlsson telefon 070‑312 25 91.

Båtuthyrning: Guldvaskningen i Ädelfors telefon 0383‑46 00 00, 50 kronor per dag.

Övrigt: Gratis upp till 15 år. Information om brygga att fiska från går att få hos Guldvaskningen i Ädelfors.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Saljen, Skirösjön, Skärvetesjön och åarna där emellan.

Fiskarter: Abborre, braxen, gädda, gös och sutare.

Fiskekort: År 400 kronor, vecka 200 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel 75 kronor per dag, pimpel 75 kronor per dag, ingår i årskortet.

Försäljare: Bengtssons Fiskebutik telefon 0383‑201 75, Stenbergabutiken telefon 0383‑830 55, Kenneth Jonsson telefon 0383‑46 20 03, Fred och Gunilla Nordberg telefon 0383‑46 20 19.

Båtuthyrning: Fred och Gunilla Nordberg telefon 0383‑46 20 19, 100 kronor per dag, 50 kronor för en halvdag.

Övrigt: Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Serapssjön.

Fiskarter: Abborre, braxen och gädda.

Fiskekort: År 300 kronor, vecka 150 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Inga uppgifter.

Försäljare: Göran Berglund telefon 0383‑811 54, Jerry Hillström telefon 0383‑840 68, Näshults Lanthandel telefon 0383‑810 07, Thyléns Affär telefon 0383‑840 34.

Övrigt: Ungdomar under 16 år fiskar gratis med handredskap från land.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Paddingetorpasjön, Åskogssjön och Gransjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, braxen och mört.

Fiskekort: År 100 kronor, familj år 200 kronor, månad 50 kronor, vecka 25 kronor, dag 15 kronor.

Vinterfiske: Angel två kronor per angeldon, pimpel ingår i årskortet.

Försäljare: Johan Gustavsson telefon 070‑263 78 10, Stig Karlsson telefon 070‑656 58 29, Slageryd Bil och traktor telefon 0383‑77 11 65.

Övrigt: Ungdomar under 16 år fiskar gratis med spö.

Smålandsfiskarnas fiskecamp omsluts av den småländska skogen som skapar en nästan trolsk stämning. Här finns fyra dammar med regnbåge och möjlighet att hyra en stuga eller ställa upp din husbil.

Vid Smålandsfiskarnas camp finns både ställplats med plats för tre husbilar och nio röda, timrade stugor för uthyrning.

Ställplats vid fiskecampen

Vid Smålandsfiskarnas ställplats finns plats för tre husbilar och du får tillgång till både wc och dusch.

Hyr stuga av Smålandsfiskarna

Det finns nio stycken röda, timrade stugor för uthyrning vid fiskecampen i Slageryd. I stugorna finns plats för två till sex personer beroende på vilken stuga du bokar. Stugorna har eget kök eller tillgång till delat kök. Alla stugor har gemensamt servicehus med toalett och dusch.

Kontakt

Smålandsfiskarna Länk till annan webbplats.
Telefon: 070‑207 18 40
E-post: tikkansfiske@gmail.com

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Säljen.

Fiskarter: Abborre, gädda, gös, mört och sutare.

Fiskekort: År 400 kronor med angel, 300 kronor utan angel, vecka 150 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel 50 kronor per dag.

Försäljare: Patrik Johansson telefon 0383‑810 48, Magnus Emilsson telefon 0474‑190 28, Näshults Lanthandel telefon 0383‑810 07, Hellgrens Sport telefon 0474‑107 35.

Båtuthyrning: Per Johansson telefon 070‑888 11 98, 200 kronor per dag, 100 kronor för en halvdag.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Värnen.

Fiskarter: Abborre, gädda, braxen, mört, sutare och ruda.

Fiskekort: År 250 kronor, familj år 350 kronor, säsong (14 maj till 31 oktober) 200 kronor, vecka 100 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel och pimpel gäller dygnskort. Angel 50 kronor dag. Pimpel 50 kronor dag.

Försäljare: Jonas Gunnarsson telefon 070‑573 58 56, Alfons Svanström 072‑234 56 75, Bengtssons Fiskebutik telefon 0383‑201 75, Claes Stenhag telefon 070‑693 75 33.

Båtuthyrning: Jonas Gunnarsson telefon 070‑573 58 56, Alfons Svanström 072‑234 56 75. 100 kronor per dag.

Övrigt: Ungdomar under 16 år sommarfiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Öglen och Boda gölar.

Fiskarter: Abborre, gädda och mört.

Fiskekort: År 200 kronor, månad 100 kronor, vecka 50 kronor, dag 20 kronor.

Vinterfiske: Angel fem kronor per angeldon.

Försäljare: Jörgen Sand telefon 070‑335 99 04, Peter Simonsson telefon 070‑396 92 46, Gunnar Sand telefon 070‑559 85 22, Arnold Henriksson telefon 0496‑210 15.

Båtuthyrning: Jörgen Sand telefon 070‑335 99 04.

Övrigt: Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Örken och Klockesjön.

Fiskarter: Abborre, gädda, lake, sik, öring, braxen och mört.

Fiskekort: År 300 kronor, månad 200 kronor, vecka 100 kronor. Nätfiske kostar 100 kronor (årskort krävs).

Försäljare: Ica Nära Braås telefon 0474‑300 05, Puttes Lanthandel telefon 0474‑600 07, Bengtssons Fiskebutik telefon 0383‑201 75, Ramoa telefon 070‑575 82 20, Bolist telefon 0474‑303 30.

Båtuthyrning: Bengtssons Fiskebutik telefon 0383‑201 75, Ramoa telefon 070‑575 82 20.

Övrigt: Ungdomar under 15 år fiskar gratis.

Uppdaterat 22-06-08.

Fiskevatten: Övrasjön.

Fiskarter: Abborre, storröding, gädda med flera.

Fiskekort: År 300 kronor, vecka 150 kronor, dag 50 kronor.

Vinterfiske: Angel 75 kronor, pimpel säljs som dagkort.

Försäljare: Bjarne Axelsson telefon 070‑676 22 25,

Övrigt: Ungdomar under 18 år fiskar gratis. Endast handfiskeredskap. All storröding släpps tillbaka. Fiska inte i närheten av utlagda kräftburar eller markerade nät.

Fiskekort

Du kan köpa fiskekort ute hos de olika fiskevårdsområdena. Du hittar kontaktuppgifterna under respektive fiskevårdsområde ovan.

Hos Sportfiskarna Länk till annan webbplats. och ifiske Länk till annan webbplats. kan du också köpa fiskekort via deras onlinetjänster. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt och du kan välja att skriva ut ditt fiskekort själv eller få det skickat som ett SMS till din telefon.

Flytvästar

​Flytväst kan du låna gratis hos Höglandets räddningstjänstförbund. Kontakta räddningstjänsten via telefon 0383-46 77 08 eller besök brandstationen på Lilla Nygatan i Vetlanda.

Kontakt

Vetlanda kommun Länk till annan webbplats.
Storgatan 5 B
574 32 Vetlanda
Telefon: 0383‑971 00
E-post: kommun@vetlanda.se