Hällarydsskogen

  • Naturreservat

Hällarydskogen är vandringsvänligt reservat med både natur- och kulturvärden. Den stig som är lättast att komma till går längs med den handgrävda kanalen.

Knoppar på en kvist.

Hällaryds kanal, som även kallats Axelfors kanal, grävdes 1898. Den klassas idag som industriminne. Kanalen är nära 1,5 kilometer lång och eftersom den är till största delen handgrävd så förstår man att det var ett stort och arbetsamt projekt. Anledningen till att man ändå gjorde det var för att den vattendrivna kvarnen i Skede skulle få god tillgång till vatten. Tidigt satte man också in turbiner så att kanalens vatten även kunde generera el. I naturreservatets nordvästra del finns en gammal stenanläggning som användes för att leda in vattnet till kanalen. Där kvarnen en gång stod finns idag (sedan 1982) ett kraftverk som används för småskalig energiutvinning.

Läs mer om Hällarydsskogen i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.