Helvetets håla

  • Naturreservat

Promenera vid myt­omspunna Trollebo portar och Helvetes håla. Från Boatorps marker går en dalgång mot sjön Värnen. I naturreservatet finns en skura och ett naturskogsområde.

En vattenfylld håla nedanför en ravin.

Reservatet omfattar en 500 meter lång ravin med nästan lodräta bergväggar av röd granit. Djupet varierar mellan 20 och 30 meter och bredden upptill är 35 till 40 meter. Bottnen täcks med stora kantiga block som är lossbrutna ur bergväggen. Trollebo portar avviker från andra skuror genom att den avvattnas mot norr.

Längs bäcken i ravinen blandas resliga granar med lövträd och buskar av flera olika arter. Den varierande fuktigheten ger en omväxlande växtlighet och artrikedomen bland mossorna är stor. Bland arterna märks vedtrappmossa, grön sköldmossa, västlig hakmossa och stor revmossa. Naturskogsområdet öster om skuran består dels av hällmarkstallskog med tallar som är uppemot 300 år gamla, dels av blåbärsgranskog. Ett rikt fågelliv finns i området med fågelarter som är typiska för barrskog, exempelvis korsnäbbar, spillkråka, tofsmes, talltita och sparvuggla. Genom reservatet löper en stig som leder besökaren mellan de mest sevärda områdena.

Observera att leden till reservatet från parkeringen går igenom en kohage. Det kan upplevas lite besvärligt med passagen på stenarna längs med bäcken och upp igen på östra sidan. Stigen ner (från väster) är säker men brant. Det finns numera en bro över bäcken för en säkrare passage.

Läs mer om Helvetets håla i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.