Höghult och Höghult södra

  • Naturreservat

Naturreservaten Höghult och Höghult södra ligger ganska avskilt och är till stora delar opåverkade av modernt skogsbruk. Den gamla skogen, berghällarna och vattendraget ger området ett tydligt drag av vildmark.

Döda träd i en mossig skog.

En stor del av skogen i Höghult är så kallad naturskog. Det betyder att skogen inte avverkats och att det inte planterats några nya träd. Skogen får istället föryngra sig i sin egen takt. I reservatet växer mest tall, men på vissa ställen finns också ganska mycket gran. I öster växer även en hel del lövträd. Skogen är gammal och träden ganska grova. Reservatets unika miljö ger många ovanliga växter möjlighet att leva här.

Läs mer om Höghult och Höghult södra i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.