Illharjen

  • Naturreservat

Illharjen är ett vildvuxet deltaområde i Emån. Bra strövområde med god framkomlighet för rullstol och barnvagn.

En gångbro över Emån

Illharjens naturreservat är etablerat 1963 och utvidgat 1998 och har en yta på 45 hektar. I området finns det förutom vandringsleder även ett handikapp­anpassat spångsystem. Lederna går genom ett mycket naturskönt område där Emån delar upp sig i ett antal småfåror, ett så kallat kvillområde som har uppkommit genom att marken lutar svagt mot nordväst. Skogen domineras av klibbal och björk. Vide, sälg, skogsolvon, getapel och skogstry bildar täta snår.

Vattnet och näringstillgången ger en frodande växtlighet som uppskattas, inte bara av oss människor, utan även av insekter, kräldjur och fåglar. Här häckar årligen ett sextiotal olika fågelarter, bland annat forsärla, kungsfiskare, drill­snäppa, rörhöna, kricka och strömstare. Här finns även utter, flod­pärl­mussla och ormbunksväxten safsa, tibast och grönvit nattviol. Under våren strax före lövsprickningen täcks marken nästan helt av vitsippor.

På andra sidan Emån ligger Illhargens gravfält, vilket kan nås via en träbro. Allemansrätten gäller inte fullt ut i natur­reservatet. Man är skyldig att känna till och rätta sig efter de föreskrifter som finns för området. Här erbjuder Vetlanda sportfiskeklubb bra fiske.

Runt Illharjens naturreservat finns också en vandringsled som heter Illharjen runt.

Läs mer om Illharjen i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.