Karlstorps tallskog

  • Naturreservat

I Karlstorps tallskog står det träd som överlevt tre skogsbränder! De segvuxna tallarna från Gustav III:s tid ger en trollsk inramning. I vissa delar av området täcker renlavsmattorna marken, och hänglavarna sitter som grå skägg på grenarna.

Krokiga, döda träd har fallit över varandra i skogen.

Skogen består av tall och gran som vuxit länge och långsamt på samma plats. Här finns träd som är 250 år gamla och som har överlevt flera bränder. I reservatet finns även mindre myrmarksområden och sumpskogar.

Det finns inga andra anordningar i Karlstorps tallskog än en informationsskylt. Det är relativt lätt att promenera i reservatet eftersom det är platt. Du kan dock få kliva över grenar och stammar eftersom de lämnas kvar till glädje för lavar, svampar, mossor, insekter och andra som är beroende av död ved.

Läs mer om Karlstorps tallskog i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.