Lannaskede kyrka

  • Kultur

Lannaskede gamla kyrka är en av landets äldsta romanska kyrkor, byggd omkring år 1150. Förmodligen är kyrkan byggd av stenarbetare som arbetat med att bygga Lunds domkyrka. Kyrkan visar influens från domkyrkan.

Fyra personer med medeltidskläder går mot Lannaskede gamla kyrkas ingång.

På den södra väggen finns den gamla huvudingången med sin baldakinportal. Strax innanför ingången finns vigvattenskålen kvar från tiden då kyrkan byggdes. I vapenhuset finns ett gravmonument över en storman, en så kallad Eskilstunakista med runor inristade. Monumentet är tillverkat i skiffer och anses härstamma från tiden före nuvarande kyrkans tillkomst. I absiden finns medeltida kalkmålningar bevarade liksom ett litet medeltida fönster vilket visar hur små de ursprungliga fönstren var i kyrkan.

I övrigt präglas kyrkorummet av utsmyckning från 1600- talet och tidigt 1700- tal. I gravkoret under kyrkan är personer ur släkten Linnérhielm begravda och ett epitafium över dem finns över dörren i sakristian. Orgeln inköptes från Norra Sandsjö 1775, den är en av landets äldsta orgelverk i bruk. Den har en så kallad Cymbelstjärna vilket är ett litet klockspel.

Utvändigt är kyrkan dekorerad med målningar i renässansstil. Klockstapeln byggdes 1937. Kyrkan används kontinuerligt som församlingskyrka.

Det går att beställa guidningar av kyrkan. Det finns även mobilguidning, ring telefon 0382-57 58 99 och slå in 06 för Lannaskede kyrka när rösten frågar efter numret. Informationen finns även vid kyrkan.

Kontakt

Vetlanda pastorat Länk till annan webbplats.
Telefon: 0383‑76 37 00
E-post: vetlanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Besöksadress

Lannaskede gamla kyrka
570 12 Landsbro