Linneåns mader

  • Naturreservat

Linneåns mader ligger beläget i Vetlanda kommun 2,5 kilometer sydväst om Fröderyds kyrka. Natur­reservatet är knappt 35 hektar stort och utgörs av våtmark på bägge sidor om vatten­draget Linneån, samt en fast­marks­holme med gammal och skydds­värd barr­bland­skog.

En stor sten i skogen.

Våtmarkens stora värden är de kärrytor som omger mossen. De öppna kärren är mycket rika tack vare områdets kalkhaltiga berggrund och en rik flora har utvecklats.

Läs mer om Linneåns mader i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.