Nävelsjön

  • Naturreservat

Större delen av natur­reservatet Nävelsjön är en starrmad, det vill säga våt­mark som används till bete och slåtter (skörd av foder till djur). Längs med reservatets västra gräns rinner Emån. Under vinter och vår, då vatten­ståndet är högt, finns öppna vatten­ytor i Nävelsjön.

En röd grind till en hage.

Naturreservatet Nävelsjön är en viktig rastplats för våtmarksfåglar. På våren finns goda möjligheter att se de ovanliga arter som stannar till här under vårflyttningen, till exempel skedand och årta. Andra fåglar som rastar i reservatet är sångsvan, kricka, blå kärrhök och dvärgbeckasin.

Läs mer om Nävelsjön i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.