Ramsenbadet

  • Badplats

Ramsebosjön vid Pauliström i Karlstorps socken.

Ramsenbadet

Information om badplatsen

❌ Toalett
✅ Omklädningsrum
✅ Sittplats
❌ Bord
✅ Soptunna
✅ Grillplats