Repperda järnåldersgravfält

  • Kultur

Repperda järnåldersgravfält är ett av länets vackraste gravfält.

En man står och tittar på en runsten.

Ut med väg 142 ligger Vetlanda kommuns näst största gravfält. Här finns 130 fornlämningar bestående av 30 högar, 60 rösen samt 40 stensättningar. På ett antal rösen har odlingssten påförts.

Under järnåldern, den tid då gravfältet anlades var det troligtvis större. Under århundraden av odling har delar av anläggningen förstörts. På gravfältet står även en runsten med ett flätkors. Texten på stenen lyder som följer "Boe satte denna sten efter Torgör (sin) broder". Runstenens kristna kors står som kontrast mot det hedniska gravfältet och ger en inblick i den spännande och omvälvande tid som definierar 1000-talet i våra trakter.

Besöksadress

Kör riksväg 47 österut från Vetlanda. Efter cirka 14 kilometer ligger byn Repperda invid vägen.