Runneryds bokar

  • Naturreservat

Strax öster om Runneryd finns en liten men väl­utvecklad bokskog. Skogen ligger på en höjd i en svag syd­sluttning och är ett rofyllt utflykts­mål att ströva omkring i.

En informationsskylt i trä framför en bokskog.

Flera av träden i bokskogen är uppemot 200 år gamla och är mycket värdefulla för fågellivet. Under våren täcks marken under bokarna av vitsippor och andra tidigt blommande örter.

I skogen trivs fågelarter som grönsångare och svartvit flugsnappare. Under hösten och vintern är bokfrön viktig mat för berg- och bofinkar samt möss.

Läs mer om Runneryds bokar i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.