Sandlandet

  • Badplats

Grumlan vid Sandlandet.

Sandlandet

Information om badplatsen

✅ Toalett
❌ Omklädningsrum
✅ Sittplats
✅ Bord
✅ Soptunna
❌ Grillplats