Sevärda träd i Vetlandatrakten

  • Kultur

Sedan 2006 har läns­styrelsen i Jön­köpings län arbetat med att inventera skydds­värda träd. Av cirka 170 000 inven­terade träd har de valt att lyfta fram fyra träd i varje kommun.

En stor, gammal ek.

Grova och gamla träd har fascinerat människan länge. De är samtidigt en viktig livsmiljö för många olika arter. Träden har stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald och de är till stor nytta för att vi ska kunna nå flera miljö­kvalitets­mål.

  • Ett rikt växt- och djurliv
  • Levande skogar
  • Ett rikt odlingslandskap

Träden bidrar även till flera ekosystemtjänster, så som temperaturreglering, bullerminskning, kulturarv och hälsa.

Stort inventerings­arbete

En viktig del av arbetet med att bevara de skydds­värda träden är att identifiera var i landskapet de finns. Länsstyrelsen har inventerat skydds­värda träd i Jönköpings län sedan år 2006. Inventeringen ingår i det nationella åtgärds­programmet för särskilt skydds­värda träd som Naturvårdsverket har tagit fram.

Grova träd i Vetlanda kommun

Här under kan du se några av de grövsta träden i Vetlanda kommun. Vill du åka ut och besöka träden finns koordinater angivet för varje träd, med en länk till rätt plats på Google maps.

Eken i Hjälmåkra

I Hjälmåkra står en stor ek med en omkrets på 960 centimeter. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6359134, E 496451 Länk till annan webbplats..

Eken i Farstorp

I Farstorp står en stor ek med en omkrets på 780 centimter. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6354679, E 518732 Länk till annan webbplats..

Eken i Drakulla

I Drakulla finns en stor ek som har 780 centimeter i omkrets. Vill du besöka eken hittar du den på följande koordinater, N 6360081, E 502672 Länk till annan webbplats..

Eken i Trishult

I Trishult står en stor ek med en omkrets på 720 centimeter. Vill du besöka denna ek hittar du den på följande koordinater, N 6356336, E 493622 Länk till annan webbplats..