Stolpaberg

  • Naturreservat

Stolpaberg är skyddat för att bevara den variations­rika barr­natur­skog som finns. Det ska också skydda alla de djur och växter som behöver barr­natur­skog för att över­leva.

En hund sitter på ett fallet träd.

Kärnan av reservatet är själva berget - Stolpaberg. Det reser sig 290 meter över havet och är täckt av gammal tallskog. Stolpaberg utgör en del av Skäftesfallsplatån, som är en berggrundsplatå på gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län.

Bland fågellivet märks skogsfåglar som mindre- och större korsnäbb, mesar och hackspettar. Under våren kan du även stöta på Europas minsta uggla - sparvugglan. Under tidig vår finns även chansen att få se den stora svarta hönsfågeln tjäder som spelar. Oftast avslöjar den sig med bullrande vingslag när den blir skrämd.

Läs mer om Stolpaberg i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.