Stora och Lilla Fly

  • Naturreservat

Området består av en mosaik av skogar och myrar. De biologiska värdena består dels av den opåverkade, naturliga myr­miljön med bland annat orrspel och värdefull fågel­fauna, dels av den naturskogs­artade barr­skogen med värdefull kryptogam­flora.

I området finns två större gölar (Borgaregöl och Borgagöl) samt flera mindre gölar i Stora Flys mosseplan. Dessutom ingår Hulubäcken som avvattnar mossarna. Gölarna är naturliga och vattnet är brunfärgat av torven. Flera av gölarna omges av gung­flyn. Kring gölarna växer bland annat sileshår.

Stora och Lilla Fly är två högmossar med intakt hydrologi. Stora Fly har ett öppet mosseplan medan Lilla Fly i stort sett helt är bevuxet med martallar. Fältskiktet domineras av tuvsäv men här förekommer även ljung, kråkris, rosling, sileshår, tuvull och vitag. På Stora Fly förekommer en variation mellan tuvor och höljor medan Lilla Fly är något torrare och har en mer enhetlig vegetation.

Läs mer om Stora och Lilla Fly i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.