Svarta hål

  • Naturreservat

Naturreservatet Svarta hål ligger på en berggrunds­platå, Skäftefalls­platån, i södra delen av Vetlanda kommun, nära länsgränsen mot Kronobergs län. Svarta hål utgör tillsammans med det när­belägna natur­reservatet Stora och Lilla Fly värdefulla skogs-myrmosaiker och bidrar till platåns vildmarks­karaktär.

Stora delar av den talldominerade skogen är äldre än 100 år, och med tallar som är uppåt 300 år gamla. På några träd finns märken efter tidigare skogsbrand, så kallade brandljud. På hällmarkerna växer låga knotiga tallar av mycket hög ålder. Området är rikt på vilt och hyser bland annat en tjäderspelplats. Trana och fiskgjuse observeras regelbundet.

Läs mer om Svarta hål i Vetlandas naturguide Länk till annan webbplats.