Trollebobadet

  • Badplats

Värnen vid Trollebo i Lemnhults socken.

Trollebobadet

Information om badplatsen

✅ Toalett
✅ Omklädningsrum
✅ Sittplats
✅ Bord
✅ Soptunna
✅ Grillplats