Vetlanda Konstförening

  • Kultur

Vetlanda Konstförening har samlat konstvänner i och runt Vetlanda i över 70 år. Föreningen håller till i Konstföreningens hus i Apoteksparken, där de också håller flera utställningar varje år.

Tavlor och skulpturer i en utställningssal.

Lördagen den 9 april 1949 får betecknas som Vetlanda Konstförenings födelsedag. På dåvarande stadsarkitekt Hammaréns initiativ samlades en grupp konstintresserade personer i drätselkammarens sessionssal. Ytterligare en sammankomst ägde rum innan man den 2 maj 1949 höll ett konstituerande sammanträde. Föreningens målsättning var att öka kännedomen om och förståelsen för god konst. Man ville arbeta för det sköna och äkta och motarbeta det banala och triviala. En målsättning som efter sjuttio år fortfarande präglar föreningens verksamhet.

Det är svårt att uppskatta antalet besökare, men med all sannolikhet är det flera hundra tusen som sett föreningens utställningar under årens lopp.