Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Avfall och återvinning

I Vetlanda kommun kan du sortera och slänga ditt skräp på Flishults avfallsanläggning och de lokala återvinningsstationerna. Har du koll på vilket skräp som ska slängas var?

Var noga med att sortera ditt avfall!

Det är det kommunägda bolaget Njudung Energilänk till annan webbplats som ansvarar för avfallshanteringen i Vetlanda kommun. Det är till Njudung Energi som du ska vända dig till om du har funderingar kring renhållning och återvinning. Hushållsavfall hämtas av Ohlssons som är entreprenör till Njudung Energi.

Här lämnar du ditt skräp

Vid Flishults avfallsanläggninglänk till annan webbplats lämnar du till exempel lysrör glödlampor, batterier, lösningsmedel, färg- och lackrester, bekämpningsmedel, trasiga möbler, kyl- och frys, spisar, datorer och annan elektronik och cyklar.

Det finns cirka 20 återvinningsstationer i kommunenlänk till annan webbplats. Där lämnar du förpackningar av plast, metall och glas samt tidningar och kartonger. Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Njudung Energi

Telefon: 0383-76 38 00
info@njudung.se

Senast uppdaterad 2016-12-22

Synpunkt Vetlanda