Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Eldning av avfall

Det är inte tillåtet att elda avfall hemma, varken i tunna, kamin eller i en hög på marken. Vid eldning riskerar du att sprida skadliga ämnen och att energin i avfallet går förlorad. Vissa undantag gäller för eldning av trädgårdsavfall.

Orsaken till eldningsförbud är att avfall innehåller skadliga ämnen (till exempel plast och metall) som kan spridas på ett olämpligt sätt i miljön, både i luft och mark. Vid ofullständig förbränning av avfall i öppen eld eller i villapanna avgår en större mängd föroreningar till luften än vid förbränning i en väl kontrollerad anläggning för avfallsförbränning.

Vad är avfall?

Begreppet avfall definieras i miljöbalken som varje föremål, ämne, kemikalie eller restprodukt som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Det spelar alltså ingen roll om avfallet är rent eller inte. Så länge det definieras som avfall råder eldningsförbud. Du får därmed till exempel inte elda byggavfall, gummidäck, möbler och träspån.

Grovavfall kan lämnas på Flishults avfallsanläggning. Den som har renhållningsabonnemang hos kommunen kan utan extra kostnad få hämtning av grovavfalllänk till annan webbplats vid fastigheten.

Trädgårdsavfall

Enligt 20 § föreskrift om avfallshantering i Vetlanda kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är det inte tillåtet att elda trädgårdsavfall (till exempel grenar, kvistar och gräs) inom detaljplanelagt område och inom områden med samlad bebyggelse.

Utanför sådana områden är det tillåtet att elda trädgårdsavfall när det inte är eldningsförbud. Eldning får inte skapa olägenheter för omgivningen.

Kontrollera med räddningstjänsten

Om du vill elda gräs eller liknande ska du alltid kontrollera med räddningstjänstenlänk till annan webbplats vad som gäller för eldning vid just det tillfället.

Det är alltid den person som tänder elden som är ansvarig och ska se till att elden inte utgör någon fara för människor, egendom eller miljö och se till att den släcks.

Valborgsbrasa

Tänk på att i valborgsbrasan får du inte elda byggavfall, däck, vitvaror, brännbara vätskor, plast, gasflaskor eller annat förbjudet avfall. Lämna istället ditt avfall till Flishults avfallsanläggninglänk till annan webbplats.

Kontakt

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-02-07

Synpunkt Vetlanda