Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Hushållsavfall

Avfall från hushåll hanteras som kärlavfall, grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall samt slam och latrin. Den som har ett abonnemang på sophämtning får utan extra kostnad hämtning av grovsopor och farligt avfall. Boende i hyresfastigheter har tillgång till dessa tjänster genom sin hyresvärd.

Överfulla soptunnor

Kärlavfall

Sopor som är sorterade i plastpåsar kallar vi för kärlavfall. I gröna påsar sorterar man matrester och i påsar med andra färg sorterar man exempelvis torkpapper och kattsand. Alla påsar läggs i samma sopkärl som hämtas av sopbilen. I ett automatiskt sorteringsverk separeras de gröna påsarna. Matresterna rötas till biogas medan resten av kärlavfall blir el och värme i en sopförbränningsanläggning.

När hämtas mina sopor?

För att få veta när just din gata har sophämtning är du välkommen att kontakta Njudung Energilänk till annan webbplats.

Grovavfall

Grovavfall är hushållsavfall som är för stort för att rymmas bland hushållssoporna. Hit hör exempelvis trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batterier och metallskrot så som stekpannor. Grovavfall kan man själv lämna på Flishults avfallsanläggning eller hämtas från fastigheten.

Farligt avfall

Avfall som kan förgifta individer eller miljön kallar vi för farligt avfall. Därför ska de noggrant skiljas från alla andra avfall. Exempel på farligt avfall är spillolja, färgrester, batterier, rester av bekämpningsmedel samt alla sorters elavfall som glödlampor, ljusrör, hemelektronik och vitvaror. Farligt avfall kan man själv lämna på Flishults avfallsanläggning eller hämtas från fastigheten.

Trädgårdsavfall

Man kan ta hand om sitt trädgårdsavfall t.ex. löv, gräsklipp och kvistar genom kompostering på sin tomt eller på Flishults avfallsanläggning. Du kan även få ditt komposterbara trädgårdsavfall hämtat vid tomtgränsen. Detta gäller endast om du har ett Tunnan Lövgrenlänk till annan webbplats abonnemang.

Slam och latrin

Slam från enskilda avlopp och latrin hämtas av kommunens renhållningsentreprenör, enligt schema eller efter beställning.

Kontakt

Njudung Energi

Telefon: 0383-76 38 00
info@njudung.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda