Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. 

Ramp för funktionshindrade.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidraget ska användas till sådant som underlättar den funktionshindrades dagliga liv i hemmet. 

Vem kan få bidrag?

Husägare, bostadsrättsinnehavare och hyresgäster kan få bidrag. För anpassning av en hyres- eller bostadsrätt krävs fastighetsägarens medgivande. Du kan inte få bidrag för ett tillfälligt funktionshinder.

Ansökan

Du ansöker om bostadsanpassningsbidrag på blanketten Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.PDF Bidraget är inte inkomstprövat.

Tekniska kontoret kan också ge dig information om andra handlingar som ibland måste lämnas in med ansökan. 

Beslut och utbetalning

Kommunen beslutar om bidraget, som betalas ut när arbetet är färdigt.

Kontakt

Jonas Fransson

Jonas Fransson

Byggledare
TK Fastighetsavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 88, 076-789 73 88
Jonas.Fransson@vetlanda.se

Marie Lövgren

Marie Lövgren

Byggprojektledare
TK Fastighetsavdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-971 51, 072-147 06 43
marie.lovgren@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda