Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Det kan vara buller från restauranger, fläktar och trafik. Bullerstörningar kan bland annat leda till sömn- och koncentrationssvårigheter och hörselskador.

Om du störs av buller

Prata först med den som orsakar störningen om du tror att du vet var bullret kommer ifrån. Om störningen trots det fortsätter och du bor i lägenhet bör du kontakta din fastighetsägare eller föreningens styrelse om du bor i bostadsrätt.

Vid klagomål på buller från gatutrafik vänder du dig till tekniska kontoret i Vetlanda. När det gäller statliga vägar eller järnvägar vänder du dig till Trafikverketlänk till annan webbplats.

Ibland kan det vara svårt att veta vem eller vad som orsakar bullret. Får du inte hjälp kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen. Vi gör en bedömning av vilka mätningar och åtgärder som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att kräva.

Kontakt

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda