Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Fukt och mögel

Fukt och otillräcklig ventilation är exempel på hälsorisker i en bostad. Många av de problem som kan uppstå kan lösas ganska enkelt – genom att tala med fastighetsägaren. Hjälper det inte kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen.

Vanliga orsaker till fukt- och mögelproblem

  • Fuktiga material som byggs in.
  • Otillräckligt kapillärbrytande material under bottenplattan.
  • Otillräckligt ventilerade krypgrunder.
  • Dålig dränering av grunden.
  • Trämaterial som får kontakt med fukt i bottenplattan.
  • Otillräcklig ventilation i huset.
  • Läckande tak, stuprör eller vattenläckor.

Vid problem

Har du problem med fukt och mögel i din bostad och bor i en hyreslägenhet, ska du i första hand kontakta din fastighetsägare. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller lagens fastställda krav.

Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande av olägenheten kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på undersökningar vid misstanke om fuktskador, mögel eller liknande.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda