Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Hissar

Hissar och vissa andra motordrivna anordningar ska vara utförda och installerade så att de ger ett tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa vid användning, skötsel, underhåll och tillsyn.

Skylt för hiss

Hissar ska besiktigas innan de tas i bruk och därefter med regelbundna intervaller. När de tagits i bruk är det fastighetsägaren som ansvarar för att besiktningen utförs.

Besiktning ska utföras av en besiktningsman från ett av Swedacslänk till annan webbplats ackrediterade besiktningsorgan. När besiktning har utförts anslås detta i hissen. På anslaget får du upplysningar om när besiktningen är gjord, hur många som samtidigt kan använda hissen, maxlast, vilken typ av hiss det är och när nästa besiktning ska utföras.

Det är miljö- och byggnämnden som är tillsynsmyndighet för hissar.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 97, 070-370 14 15
tobias.emeskoog@vetlanda.se

Julia Lennartsson

Julia Lennartsson

Byggnadsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 99, 070-571 71 99
julia.lennartsson@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
per-erik.paulsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda