Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Inomhusmiljö

Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus och därför är en bra inomhusmiljö viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Allmänna råd för en bra inomhusmiljö

Hälsoeffekter som kan bero på en dålig inomhusmiljö är slemhinne- och luftvägssymtom, astma, cancer (radon) samt  besvär som trötthet och huvudvärk.

Det är många faktorer som påverkar innemiljön. Några viktiga miljöfaktorer som påverkar vår hälsa inomhus är luftens innehåll av olika ämnen och faktorer såsom temperatur, buller och belysning.

Rätt temperatur får dig att må bättre

För att vi ska må bra är det viktigt att vi har rätt temperatur inomhus. En lagom temperatur för de flesta människor är omkring 20 grader i bostaden.

Ventilationen är viktig

En annan viktig faktor för ett bra inomhusklimat är att ventilationen fungerar på rätt sätt. Oavsett vilken typ av ventilation man har, bör luften i bostaden bytas helt på två timmar. Rätt ventilation är viktigt för att få bort fuktig luft och koldioxid från utandningsluften samt oönskade ämnen från byggnadsmaterial.

Frisk luft ska komma in genom ventiler eller genom otätheter vid fönster och i dörrar. I kök, toaletter och badrum ska det finnas utsug för luften. Rengör luftventiler med jämna mellanrum. Kondens på fönstren eller mögel i badrummet är tecken på att ventilationen inte fungerar. Om det uppstår fuktfläckar eller luktar mögel i bostaden måste du utreda saken.

Skadedjur inomhus

Enligt miljöbalken är det fastighetsägaren som ska se till att bostäder och lokaler hålls fria från ohyra och andra skadedjur. Vid problem med skadedjur inomhus kan man vända sig till ett skadedjursbolag som kan hjälpa till med sanering och förebyggande åtgärder för att minska framtida problem.

Vid problem

Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte detta kan miljö- och byggförvaltningen hjälpa till med rådgivning och bostadsinspektioner.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda