Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Lediga tomter

Bygga nytt? Här ser du vilka tomter som är lediga.

Är du intresserad av en tomt vänder du dig till tekniska kontoret och ställer dig i kommunens tomtkö. Tomtköavgiften är 500 kronor och det är en engångsavgift.

Områden

Idag finns lediga tomter på Himlabackarna vid Nydala.

Lediga tomter på Himlabackarna 1, Nydalaområdet

Fastighetsbeteckning

Storlek i kvadratmeter

Nimbus 1, 2 och 4

Kontakta Smålandsvillan, 073-386 32 23.

Lediga tomter på Himlabackarna 2, Nydalaområdet

Fastighetsbeteckning

Storlek i kvadratmeter

Skogsfjärilen 2

1 400, kontakta Trivselhus, 036-30 53 48

Priser

Småhustomter i Vetlanda och Bäckseda kostar 170 kronor per kvadratmeter.

Himlabackarna 1

Tomterna på Himlabackarna 1 kostar 140 kronor per kvadratmeter.

Himlabackarna 2

Tomterna på Himlabackarna 2 kostar 250 kronor per kvadratmeter.

Total kostnad för en tomt om cirka 1 100 kvadratmeter inklusive anslutning för vatten- avlopp- och fastighetsbildningsavgifter, nybyggnadskarta och bygglov är cirka 350 000 kronor i centrala Vetlanda och Bäckseda.

I Ekenässjön, Landsbro, Myresjö, Sjunnen, Holsbybrunn och Korsberga är tomtpriset 50 kronor per kvadratmeter. I övriga kommundelar är tomtpriset 1 krona per kvadratmeter. Enkronastomterna är förknippade med speciella villkor, kontakta tekniska kontoret för mer information.

Priserna för småhustomter fastställdes av kommunfullmäktige den 19 mars 2014.

Tomter för flerfamiljshus

  • Vetlanda–Bäckseda, 600 kronor per kvadratmeter per våningsyta.
  • Övriga kommundelar, 250 kronor per kvadratmeter per våningsyta.

Tekniska nämnden kan sälja tomter till ett annat pris om det finns skäl för det.

Privata tomter

På Himlabackarna 1 har Smålandsvillan option på tre lediga tomter. Kontakta Smålandsvillan, telefon 073-386 32 23. På Himlabackarna 2 har Trivselhus en ledig tomt, kontakta dem på telefon 036-30 53 48.

Tomter i Vetlandas kringorter

I kommunens övriga tätorter finns också lediga tomter. Du är välkommen att kontakta tekniska kontoret för mer information om dessa.

Kontakt

Gunn-Britt Karlsson

Gunn-Britt Karlsson

Administratör
TK Adm personal centralt, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-973 02
Gunn-Britt.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda