Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Obligatorisk ventilationskontroll

Som fastighetsägare har du ansvaret för att hyresgäster inte får besvär av brister i din byggnad. Om du äger ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad eller liknande är du skyldig att göra funktionskontroller av ventilationssystem regelbundet.

Människors hälsa och välbefinnande beror till stor del på kvaliteten hos den luft vi andas. Därför är det viktigt att luften inte innehåller skadliga eller irriterande ämnen som kan förorsaka sjukdomar eller besvär.

Besiktningar ska utföras med följande intervall beroende på typ av ventilationssystem:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem: tre år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT och FTX-ventilation: tre år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX - och S-ventilation: sex år

F = fläktventilation där frånluften är fläktstyrd.
FT = fläktventilation där både frånluft och tilluft är fläktstyrda.
FTX och FX = fläktventilation med värmeåtervinning.
S = självdrag.

En- och tvåbostadshus kontrolleras när de tas i bruk

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktningar. Vid nyinstallation av ventilation i en- och tvåbostadshus ska obligatorisk ventilationskontroll utföras i hus med från- och tilluftsventilation med eller utan värmeåtervinning.

Kontakt

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
per-erik.paulsson@vetlanda.se

Inger Holmer Fransson

Inger Holmer Fransson

Administratör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 84, 070-675 98 18
inger.holmer-fransson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda