Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Tillgänglighet i publika lokaler och allmänna platser

Enkla åtgärder för att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta i publika lokaler och på allmänna platser ska utföras, om de inte är alltför kostsamma. Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att ett enklare hinder åtgärdas.

Hand på ledstången

Vilka lokaler och platser berörs?

Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser. Exempelvis i bibliotek, kyrkor, affärslokaler, restauranger, idrottsanläggningar och lekparker.

Vilka typer av hinder berörs?

  • Mindre nivåskillnader
  • Ledstänger
  • Tunga dörrar
  • Kontrastmarkeringar
  • Varningsmarkeringar
  • Skyltning
  • Belysning
  • Ljudmiljö
  • Fast inredning

Läs mer om enkelt avhjälpta hinder och hur du kan åtgärda dessa hos Boverketlänk till annan webbplats.

Vem är ansvarig?

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att enkelt avhjälpta hinder undanröjs och står därmed också för kostnaderna.

Vad händer om inget görs?

Miljö- och byggnämnden i kommunen har tillsynsansvar och kontrollerar att åtgärder utförs. Görs inga åtgärder föreläggs fastighetsägaren att undanröja enkelt avhjälpta hinder. Vite kan kopplas till föreläggandet.

Kontakt

Eva Jansson

Eva Jansson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 39, 070-572 25 43
Eva.Jansson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda