Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Anmälningspliktiga åtgärder

Vissa förändringar kräver inte bygglov men måste anmälas till kommunen. En anmälan krävs vid ändringar av byggnader som berör bärande delar, planlösning, eldstäder, rökkanaler, ventilation eller vatten och avlopp.

Tänk på att vissa åtgärder är anmälningspliktiga även om de görs i en bygglovsbefriad byggnad. En anmälan krävs exempelvis vid installation av vatten och avlopp eller en braskamin i en friggebod.

När behöver du göra en anmälan?

En anmälan för ett byggärende ska göras senast tre veckor före byggstart.

Oavsett var du bor ska en anmälan skickas in om du planerar:

 • Uppförande, tillbyggnad eller ändring av ett komplementbostadshus eller en komplementbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter, ett så kallat Attefallshus.
 • Attefallstillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter av ett en- eller tvåbostadshus.
 • Rivning av byggnader eller en del av en byggnad som ligger utanför detaljplanelagt område eller sammanhållen bebyggelse.
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt.
 • Installation eller väsentlig ändring av braskamin, eldstad, braskassett, rökkanal, hiss eller anordning för ventilation i byggnader.
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt.
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus.
 • En ändring som avsevärt påverkar brandskyddet i en byggnad. Exempelvis byggen eller projekt som påverkar utrymningsvägarna, indelningen av brandceller eller ändringar som kan ha betydelse för räddningstjänstens säkerhet.
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter.
 • Nybyggnation eller väsentlig ändring av vindkraftverk.
 • Anordnande av annan anläggning, till exempel upplag, tunnel eller telemast.

Vilka handlingar ska skickas in?

 • En ansökan för byggärendePDF
 • Situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
 • Ritning på planlösning, i skala 1:100
 • Ritning på alla fasader som berörs, i skala 1:100
 • Förslag till kontrollplan

Handlingarna ska uppfylla vissa krav

De handlingar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga
 • I två exemplar (ett exemplar skickas tillbaks till sökanden)
 • Ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
 • Avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Hur länge gäller en anmälan?

Anmälningspliktiga åtgärder ska påbörjas inom två år från att startbeskedet skrevs.

Vad kostar en anmälan?

Avgifter för en anmälan tas ut i förhållande till åtgärdernas storlek och omfattning enligt en taxaPDF som beslutats av kommunfullmäktige.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda