Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns åtgärder som varken kräver bygglov eller en anmälan. Skärmtak, friggebod och plank med lägre höjd än 110 centimeter är exempel på sådana åtgärder.

Oavsett var din byggnad är placerad behöver du varken bygglov eller anmälan för följande åtgärder för ett en- och tvåbostadshus. Observera att din åtgärd kan omfattas av andra regler, exempelvis strandskyddsdispens.

Tänk på att vissa åtgärder är anmälningspliktiga även om de görs i en bygglovsbefriad byggnad. En anmälan krävs exempelvis vid installation av vatten och avlopp eller en braskamin i en friggebod.

Måla om

Måla om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial på en- och tvåbostadshus. Men det får inte leda till att byggnadens eller områdets karaktär ändras väsentligt.

Skyddad uteplats

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Skärmtak

Du får anordna skärmtak över altaner, uteplatser, entréer eller balkonger om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. Skärmtaken får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns.

Friggebod

Du får bygga/placera en eller flera friggebodar i bostadshusets omedelbara närhet. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Högsta höjden från mark till taknock får vara tre meter men får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgräns. Friggeboden ska anpassas till omgivningen (bygglov kan krävas i värdefulla miljöer). Om du vill placera en friggebod inom strandskyddasområde krävs strandskyddsdispens.

Plank

Plank med en lägre höjd än 110 centimeter krävs varken bygglov eller en anmälan.

Mur

För en mur med lägre höjd än 50 centimeter krävs varken bygglov eller en anmälan.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda