Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Bygglovsprocess

För att underlätta din planerade ansökan om bygglov kan du först studera den övergripande processen så att du vet i vilken ordning alla åtgärder ska ske. Under alla omständigheter måste du invänta ett startbesked från kommunen innan du får börja bygga.

1. Skicka in ansökan

Din ansökan om bygglov skickas till miljö- och byggförvaltningen som kontrollerar att alla handlingar finns med. Vid behov får du komplettera dina handlingar.

2. Bygglov

Om miljö- och byggförvaltningen bedömer att din planerade byggnation följer eventuell detaljplan och inte avviker från andra regelverk går det snabbare att få ett bygglov. Bygglovet innebär bara ett besked om att du får bygga, inte att du får sätta igång. Du kommer först att bli kallad till ett så kallat tekniskt samråd.

3. Tekniskt samråd

Det tekniska samrådet är ett möte där miljö- och byggförvaltningen och byggherren deltar tillsammans med en kontrollansvarig. Där diskuteras bland annat förslaget till kontrollplan, handlingarna i övrigt (teknisk beskrivning, konstruktionsritning) och behovet av arbetsplatsbesök. I vissa fall behövs ytterligare underlag, till exempel energiberäkning och färdigställandeskydd.

4. Startbesked

När de tekniska förutsättningarna är klargjorda och godkända får du ett startbesked som innebär att du kan påbörja ditt bygge.

5. Byggnation startar

Eftersom inga grävningar eller byggnationer får påbörjas före startbeskedet kommer byggstarten alltid efter startbeskedet. Det är nu kontrollplanen börjar gälla.

6. Arbetsplatsbesök

Om det tekniska samrådet bestämmer att ett eller flera arbetsplatsbesök ska göras, kommer en representant från miljö- och byggförvaltningen att besöka byggplatsen för kontroll.

7. Slutsamråd

Det sista mötet innan den nya byggnaden kan tas i bruk kallas slutsamråd. Då ska eventuella kompletterande villkor vara uppfyllda och kontrollplanen vara genomförd.

8. Slutbesked

Du får inte flytta in i den nya byggnaden innan du har fått ett slutbesked alternativt ett interimistiskt slutbesked. I annat fall kan du få betala en byggsanktionsavgift. Om du får ett interimistiskt slutbesked betyder det att du måste åtgärda specificerade brister innan du kan få ett permanent slutbesked.

9. Byggnaden tas i bruk

Dags för inflyttning i den nya byggnaden!

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda