Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked ansöker du om när du vill bygga nytt utanför detaljplanelagt område, på en tomt som inte är avstyckad.

I prövningen om ett förhandsbesked tittar handläggaren på om det är möjligt att tillåta byggnation på den tänkta platsen med hänsyn till landskapet och om det till exempel är möjligt att anordna vatten och avlopp.

När du har fått ett positivt förhandsbesked ska du lämna in en ansökan om bygglov inom två år från den dag beslutet om förhandsbesked är taget. I annat fall måste en ny prövning om förhandsbesked göras.

Vilka handlingar ska skickas in?

  • ansökan för byggärendePDF
  • situationsplan på tomten uppifrån, i skala 1:400 eller 1:500
  • ritning på alla fasader, i skala 1:100 eller ett fotografi på tänkt utformning

Handlingarna ska uppfylla vissa krav

De handlingar du skickar in ska vara:

  • skalenliga
  • i två exemplar (ett exemplar skickas tillbaks till sökanden)
  • ritat på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
  • alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
  • avstånd till tomtgränser ska måttsättas

Din ansökan kan inte behandlas förrän alla handlingar skickats in.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda