Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas och är bebyggd. 

Nybyggnadskarta krävs om miljö- och byggnämnden anser det nödvändigt. Vid nybyggnation av till exempel en villa inom detaljplanelagt område krävs nybyggnadskarta. I plan- och bygglagen finns stöd för krav på nybyggnadskarta.

Vad visar en nybyggnadskarta?

Nybyggnadskartan visar: 

  • Fastighetens gränser
  • Detaljplanens bestämmelser för byggrätt
  • Anslutningspunkter för vatten och avlopp, fjärrvärme om det finns
  • Markhöjder
  • Befintliga byggnader
  • Angränsande gator

Kartan upprättas på papper i skala 1:500, den kan också levereras digitalt som pdf- eller dxf-fil.

Hur beställer jag?

Nybyggnadskartan upprättas av tekniska kontorets mätningsenhet. Beställning sker på blankett som skickas till tekniska kontoret, mätningsenheten, 574 80 Vetlanda, eller via e-post.

Hur lång tid tar det?

Normalt kan nybyggnadskarta levereras inom tre veckor från dagen då du beställde.

Vad kostar det?

Kommunen tar ut avgift för nybyggnadskarta enligt gällande plan- och bygglovtaxa.

Kontakt

Anna Åkerblom

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 70, 072-578 07 79
anna.akerblom@vetlanda.se

Joanna Svensson

Joanna Svensson

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 72, 072-578 05 17
joanna.svensson@vetlanda.se

Anders Strömbäck

Anders Strömbäck

Mätningsingenjör
TK Plan/Mät avdelning, Tekniska kontoret
Telefon: 0383-966 71, 072-578 06 94
anders.stromback@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda