Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Olovligt byggande, svartbygge

Börja aldrig en byggnation utan att det finns ett startbesked. Att bygga utan bygglov blir dyrt, dessutom kan du bli tvungen att riva det olovligt byggda

Om du påbörjar en åtgärd som kräver lov, anmälan eller startbesked eller om du börjar använda det du har förändrat innan du får slutbesked kallas det för olovligt byggande. Byggnader och anläggningar som gjorts annorlunda än medgivet bygglov räknas också som olovligt byggande, svartbygge.

För olovligt byggande måste kommunen, enligt regeringsbeslut, ta ut en byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgift tas ut när du:

  • bygger nytt, bygger till eller ändrar användningen av byggnaden, om du inte har ett beviljat bygglov med startbesked.
  • påbörjar en byggnation utan startbesked.
  • tar en byggnad i bruk innan du fått ett slutbesked.
  • river en byggnad utan att ha rivningslov.
  • inte anmäler en anmälningspliktig åtgärd, såsom rivning utanför detaljplanerat område, installation/ändring av en eldstad/rökkanal, ventilation eller vatten och avlopp, ändring i bärande konstruktion.

Andra förhållningsregler gäller då det olovligt byggda ligger inom ett område som omfattas av strandskydd.

Avgift

Byggsanktionsavgiften är beroende av vilken överträdelse du gör och grundas på prisbasbeloppetlänk till annan webbplats. Det är viktigt att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Innan en sanktionsavgift tas ut ska den som anspråket riktas mot få tillfälle att yttra sig. Byggsanktionsavgifterna är reglerade i plan- och byggförordningenlänk till annan webbplats.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda