Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Skyltar

Bygglov krävs inom detaljplanområde vid uppsättning av ny skylt eller väsentlig ändring av skyltar eller ljusanordningar.

Detta anses som skylt:

  • ​Banderoll, typ av långsmal reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material.
  • Vepor, typ av reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är oftast stora och täcker hela eller delar av fasaden.
  • Byggnadsskyltar (kan behöva bygglov).

Handlingar att skicka in

  • Ansökan för byggärendePDF.
  • Ritning som visar skyltens läge på fastigheten. Redovisa även avståndet mellan skyltens underkant och marken.
  • Ritning på skylten med mått, material och kulör. Exempelvis ett foto av skylten eller ett fotomontage som visar skylten i sin miljö.

När behövs det inte bygglov?

  • Trottoarpratare (anmälan görs hos polisen).
  • Nationsflagga med flaggstång.
  • Tillfälligt uppsatta skyltar för auktion eller dylikt (det vill säga skylt som endast står uppställd under den tid ett kortvarigt arrangemang pågår), dock max fem veckor. Polistillstånd kan krävas.
  • Skyltar utanför detaljplanområde (kan behöva tillstånd från Trafikverket och länsstyrelsen).

Lösa affischställ behöver tillstånd från polis och markägare.

Kommunen kan i områdesbestämmelser bestämma att det krävs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar inom ett område som utgör en värdefull miljö.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda